Consejo Directivo 믓狂

 

YOLANDA DURÁN          汽읊荙 뗘읊

Presidenta 寮柩

HUANG HENG CHANG     뼝뷩끗

Vicepresidente 릴寮柩

CHEN TING                   냈稽

Secretario General         쵤蝎낀

CHEN XIA HUI              냈購뿔

Consejero

CHEN HUI CAI              냈쀼꼿

Consejero

ZHUANG JIAN ZHONG   鏤쉔瀘

Consejero


Consejeros

 

Zheng Mei Qiang      練쳄퓻

Yan Xinmao             믓狂

Chen Hui  Cai           냈쀼꼿

Zhuang Jian Zhong   鏤쉔瀘

Chen Xiahui             냈購뿔

Huang Bin Qiang      뼝깖퓻

Huang XiaoYing       뼝鬼亶

Lin Shao Xiong        주衿

Lin Yundi

He Chuan Ming        부눈츠

Yu Xue Jiang           冀欺쉥

Yu Chuang Jin

Xu Xinguang

 

Delegaciones

 

CHEN BIN 냈깖

Delegado Lomas de Zamora

HE QIANG 부퓻 Delegado Ezeiza

Teresa Navarro Delegada San Miguel

LIN HIA HUI 주빽뿔 Delegado Mendoza

NI BI XUE 콥궷汽 Delegado Corrientes

FACUNDO ARAOZ Director Filial CŦrdoba